Javno povabilo za dodeljevanje pomoči oziroma subvencij stroškov obresti pri najetju stanovanjskega kredita za namen reševanja stanovanjske problematike mladih

15. 5. 2023 DARJA Č. (Urad za operativne in splošne zadeve) 421
15.05.2023
Javni razpisi in javni natečaji
31.12.2023 do 23:59
DARJA ČEPIN
02 82 16 022