Javni razpis za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za leto 2020

08.05.2020 DARJA Č. 316