Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča-pravne osebe

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA