Javno povabilo za dodeljevanje pomoči oziroma subvencij stroškov obresti pri najetju stanovanjskega kredita za namen reševanja stanovanjske problematike mladih

17. 8. 2022 DARJA Č. (Urad za operativne in splošne zadeve) 305
17.08.2022
Javni razpisi in javni natečaji
31.12.2022 do 00:00
DARJA ČEPIN
02 82 16 022