Javna razgrnitev osnutka DPN za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom

24. 8. 2021 Anita P. S. (Urad za razvoj in investicije) 286
24.08.2021
Javna naznanila in razgrnitve
08.10.2021 do 23:59