Javno naročilo male vrednosti "Nakup službenega vozila z nadgradnjo za brezplačne prevoze starejših in invalidov"

16.12.2019 DARJA Č. 582
16.12.2019
Javna naročila
16.01.2020 ob 09:00
13.12.2019
JN008650/2019-W01
Povezava
Darja Čepin
darja.cepin@ravne.si
031 384 137