SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN URBANA UREDITEV MEŽIŠKE DOLINE