Mladinski svet Ravne na Koroškem

Predsednik Tara Ledinek
040 306 476
ms.ravne@gmail.com
Povezava
Prežihova ulica 7, 2390 Ravne na Koroškem