Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA STAREJŠIM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA INVALIDOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OTROKOM PRIJAZNA OBČINA OTROKOM PRIJAZNA OBČINA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KAM PO POMOČ? KAM PO POMOČ? Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT Presledek v podmenijski vrstici Povezava na SPVCP SPVCP Presledek v podmenijski vrstici Povezava na ZAŠČITA IN REŠEVANJE ZAŠČITA IN REŠEVANJE Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PROMETNA OBVESTILA PROMETNA OBVESTILA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PREJETI CERTIFIKATI PREJETI CERTIFIKATI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na JAVNE RAZGRNITVE JAVNE RAZGRNITVE Presledek na koncu podmenijske vrstice
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA
Vprašalnik o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij

Še teden dni za sodelovanje v raziskavi o vključevanju javnosti

Še do 20. junija 2017 lahko sodelujete v raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij, ki se izvaja v 64 slovenskih občinah.  Njen namen je izboljšati vključevanje javnosti v upravljanje javnih zadev v prihodnje – tako v občinah, kot na državni ravni.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju s Centrom za vodenje participativnih procesov – CEPP in podjetjem LOCUS d.o.o.  pripravilo spletno anketo, s katero želi pridobiti mnenja občanov in občank ter ključnih deležnikov, ki so sodelovali v postopku CPS, pa tudi poglede ostalih Slovencev in Slovenk glede vključevanja javnosti v upravljanje lokalnih skupnosti nasploh.

Z vašim prispevkom bo vključevanje javnosti v Sloveniji v prihodnje bolj kakovostno in bolj učinkovito. Zato sodelujte v raziskavi!

Vprašalnik lahko z vsemi pojasnili najdete na povezavi: https://www.1ka.si/a/127257.

 
VSEBINE
Vprašalnik o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij
Ločnica vsebin
4. medijsko sporočilo
Ločnica vsebin
Predstavitev delovnega osnutka Celostne prometne strategije Občine Ravne na Koroškem
Ločnica vsebin
Javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije - VABILO
Ločnica vsebin
3. medijsko sporočilo
Ločnica vsebin
Javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije - VABILO
Ločnica vsebin
2. medijsko sporočilo
Ločnica vsebin
1. medijsko sporočilo
Ločnica vsebin
Celostna prometna strategija - ANKETA
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba