Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNA NAROČILA
Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019

Naročnik na podlagi določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.


Za oddajo naročila se v skladu ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Dokumetnacija v zvezi z oddajo javnega naročila mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili razpisne dokumentacije.

Objavljeno na Portalu javnih naročil  02. 06. 2017 pod št. JN005626/2017-B01.

Razpisna dokumentacija 167.63 kB
 
VSEBINE
Izvajanje šolskih prevozov na območju Občine Ravne na Koroškem v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba