Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNI RAZPISI IN POZIVI
Želite postati pripadnik Civilne zaščite - poziv

 

            

                 

Civilna zaščita Občine Ravne na Koroškem

išče nove pripadnike

 

Želite postati pripadnik Civilne zaščite?

Pridružite se Civilni zaščiti Občine Ravne na Koroškem!

 

Vam solidarnost in delovanje v skupini nista tuja, imate željo pomagati ljudem, biti aktivni in dobiti vpogled v sistem delovanja zaščite, reševanja in pomoči, sodelovati v ekipi prve pomoči ali kot član v štabu Civilne zaščite? Želite na teh področjih pridobiti nova znanja in izkušnje oziroma vaše znanje nadgraditi in dopolniti ali imate morda posebna strokovna znanja, ki ste jih pripravljeni uporabiti in ponuditi na področju zaščite, reševanja in pomoči?

Če se kakorkoli najdete na tem področju, VAS vabimo k sodelovanju v dobrobit vseh občanov.

Civilna zaščita je del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Lokalne skupnosti so na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB in 97/10) ter ostalimi podzakonskimi akti dolžne organizirati občinske enote oziroma službe. Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo različne enote ter službe CZ.

Pripadnik CZ lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k opravljanju delovne dolžnosti, v starosti med 18. in 55. letom (ženske) oziroma 18. in 63 letom (moški).

V kolikor ste zainteresirani, da se aktivno pridružite Civilni zaščiti Občine Ravne na Koroškem ali imate kakršnakoli vprašanja, nam to sporočite na e-mail ali na telefonsko številko: obcina@ravne.si, irena.dosen@ravne.si, ali na tel. št.  02 82 16 036 ali 031 383 196.

Pripravila:

Občine Ravne na Koroškem

Irena DOŠEN

župan

Višja svetovalka III

dr. Tomaž ROŽEN

 

Poziv - Želite postati pripadnik Civilne zaščite 262.29 kB
 
VSEBINE
Javno povabilo za subvencioniranje stroškov obresti pri najetju stanovanjskega kredita za mlade v letu 2017
Ločnica vsebin
Želite postati pripadnik Civilne zaščite - poziv
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba