Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
JAVNI RAZPISI IN POZIVI
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017

Obveščamo vas, da je v Razglasnem delu uradnega lista RS, št. 16, 07. 04. 2017, objavljen Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017. Vse podrobne informacije so na voljo v javnem  pozivu in razpisni dokumentaciji. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev, vendar največ do 31.10.2017.

Letni mladinski program 116.60 kB
Javni poziv 131.58 kB
Razpisna dokumentacija 247.30 kB
 
VSEBINE
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2017
Ločnica vsebin
Javna objava "Poročilo o vplivih na okolje za projekt Poslovna cona Ravne - III. faza" - dopolnitev PVO: Tehnične spremembe omilitvenih ukrepov
Ločnica vsebin
Javno zbiranje ponudb za prodajno nepremičnine
Ločnica vsebin
Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja
Ločnica vsebin
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih-2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje muzejske dejavnosti in izdaje glasila v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin
Javni razpis za uvrstitev prosilcev na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem - 2017
Ločnica vsebin
Javno povabilo za subvencioniranje stroškov obresti pri najetju stanovanjskega kredita za mlade v letu 2017
Ločnica vsebin
Javni razpis za sofinanciranje programov za preprečevanje odvisnosti od drog v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba